Pedometr nebo obojek?

IMG 20190922 135601 resized 20210112 111011147

Jaké jsou výhody pedometru ve srovnání s obojkem? Monitorovací systémy jsou významnými pomocníky při řízení (nejen) reprodukce stáda. Dlouhodobým monitorováním (čím déle tím přesněji) se pro každé zvíře...

Jaké jsou výhody pedometru ve srovnání s obojkem?

Monitorovací systémy jsou významnými pomocníky při řízení (nejen) reprodukce stáda. Dlouhodobým monitorováním (čím déle tím přesněji) se pro každé zvíře vytvoří vzorec jeho obvyklého chování a mohou být zaznamenávány odchylky od tohoto chování, a to jak pro jednotlivá zvířata, tak v rámci skupiny nebo stáda.

Chovatel si může vybrat ze tří základních typů senzorů podle jejich umístění na zvířeti: senzor v uchu, obojek nebo pedometr. Dosavadní zkušenosti uvádějí nejvyšší přesnost měření u senzorů umístěných na noze. V případě, že zvolíme pedometr, musíme se rozhodnout, zda ho umístíme na přední nebo na zadní nohu. Společnost ENGS si pro svůj systém Track a))) Cow provedla studie, ze kterých vyplynulo, že pedometr na přední noze je z hlediska detekce říje o 6 % přesnější než na zadní.
Pedometr je také o 10 % přesnější než obojek. U obojku je navíc těžké určit, zda kráva stojí nebo leží, oboje jsou velmi slabé aktivity. Velmi významná zachycení a odhalení typu aktivity je možná změna polohy pedometru – až 90°.
Pedometr poskytuje nejpřesnější informace na základě kombinace událostí v reálném čase.

Pedometry – kombinace chování v reálném čase

  • délka doby ležení
  • aktivní vykazování nestandartního chování & zvýšená aktivita
  • lehání a vstávání
  • velmi přesný přehled o tom, co se děje teď (v reálném čase), odchylky v chování jednotlivých zvířat i v rámci skupiny.

Obojky

  • je obtížné určit, kdy kráva stojí nebo leží (v obou případech vykazuje nízkou aktivitu)
  • nízká citlivost na metabolické poruchy, odchylky se obtížně zachycují
  • obojky se na krku více pohybují a senzor proto není vždy správně umístěn
  • při žraní se obojky mechanicky poškozují (častý kontakt s krmným žlabem)