Ovce a kozy

Manažerský systém řízení stáda pro ovce a kozy

ENGS přináší inovativní, jedinečný a nízkonákladový identifikační systém Watch ID, který nabízí přesnou a spolehlivou identifikaci zvířat při příchodu do dojírny. Jeho součástí jsou speciální "hodinky" - identifikační zařízení, umístěné na zápěstí chovatele. Toto zařízení zjistí identifikační číslo zvířete a jeho pozici na dojírně bezprostředně po příchodu stáda na dojení. Je zcela kompatibilní se systémem EcoHerd, který zpracovává data a vytváří přesná, spolehlivá a okamžitá hlášení o produktivitě a zdraví zvířat.

Watch ID

Systém Watch ID byl vyvinut speciálně pro ovce a kozy.  Je velice efektivní v situacích, kdy je obtížné rozlišit zvířata na jednotlivých dojicích stáních a lze jím tedy nahradit méně přesné průchozí identifikační systémy.

EcoHerd

Software EcoHerd je nástroj pro sběr, analýzu a monitorování dat, který chovateli pomáhá vytvářet a spravovat celou řadu různých hlášení o jednotlivých zvířatech, skupinách zvířat nebo celém stádě. Tím umožňuje velmi přesnou kontrolu a spravování událostí ve stádě, stejně tak jako sběr a analýzu dat, vypovídajících o zdraví a pohodě zvířat. Tento systém lze použít pro jakýkoli druh hospodářských zvířat.

  • EcoFlow 100 průtokoměr - měření mléka
  • Měřič mléka - průtokoměr v nerezovém krytu
  • Přenosné identifikační hodinky - Smart Watch ID
  • Systém řízení stáda pro ovce a kozy