ENGS system

Systém pro dojnice a jalovice s bezkonkurenční schopností optimalizovat produktivitu farmy.

Společnost ENGS klade velký důraz na nově vznikající technologie a neustálý pokrok. Zaměstnává řadu vysoce kvalifikovaných inženýrů, výzkumných pracovníků, veterinářů a specialistů na výzkum a vývoj, kteří neustále pracují na vývoji nových řešení ke zlepšení celkového procesu řízení mléčných farem. Snaží se přinést každodenní rutinu manažera farmy na novou úroveň jednoduchosti, přesnosti, efektivity a ziskovosti.

Strategie vývoje produktů společnosti ENGS je založena na inovativním a jedinečném Track a ))) Cow, monitorovacím systému založeném na pedometru nebo krčním senzoru a vysoce pokročilém softwaru EcoHerd.

Systém pracuje na neomezenou vzdálenost, v jakémkoliv prostředí a nezávisle na typu a výrobci dojírny.

Track a ))) Cow a detekce říje

Na rozdíl od jiných systémů pro detekci říje, které jsou založeny pouze na jednoduchých odchylkách aktivity, což má za následek vysokou míru falešných hlášení, systém Track a))) Cow využívá monitorování v reálném čase na základě široké škály parametrů, které jsou mnohem pokročilejší. Sledování a analýza vzorců aktivity zvířat umožňuje optimální přesnost detekce času a trvání říje. V důsledku toho Track a))) Cow systém přesně identifikuje optimální dobu inseminace, podstatně zlepšuje počet zabřeznutí, zkracuje servis periodu, zlepšuje pregnancy rate a další reprodukční ukazatele.

Schopnost krávy nebo jalovice vyjádřit přirozené chování říje může být potlačena mnoha proměnnými, jako je např. zdravotní stav zvířete, užitkovost a životní prostředí. Je známo, že vysoká užitkovost, poranění, poruchy metabolismu a jakékoli jiné zdravotní problémy, tepelný stres, sociální stres, přeplněnost skupin a typ ustájení mají přímý vliv na schopnost krávy vykazovat typické projevy říje. Track a))) Cow systém díky pokročilé analýze dat poskytuje vysoce přesnou detekci říje i za těchto omezení.

Dále systém umožňuje včasnou detekci zmetání. Zmetání mohou způsobit značnou finanční ztrátu, Track a))) Cow napomáhá včasnému odhalení zmetání a tyto ztráty minimalizovat.

Systém je vhodný také pro monitorování jalovic.

Detekce začátku cyklických vzorců a hodnocení jejich intenzity spolu s fyzickými daty, jako je velikost a výška jalovice, mohou poskytnout informace o připravenosti jalovice k inseminaci. To umožňuje jalovici vstoupit do produktivního cyklu dříve a snížit věk zabřezávání. Včasně inseminované jalovice a nižší věk zabřeznutí snižují čas a náklady investované do doby, než je zvíře produktivní. Tím se zabrání tomu, aby jalovice dosáhly svého prvního otelení ve stavu nadváhy.

Detekce cystické aktivity

Track a))) Cow systém dokáže detekovat krávy s cystickou aktivitou, které mohou být podstatnou příčinou neplodnosti. Tento stav vyžaduje léčbu dříve, než může být kráva účinně inseminována. Jednou z výhod Track a))) Cow systému průběžného sledování chování je schopnost systému identifikovat krávy vykazující nepravidelné říjové cykly. Tyto nepravidelné intervaly mohou indikovat cystické vaječníky. Tento stav by mohl být významnou příčinou neplodnosti. Cystické vaječníky musí být ošetřeny dříve, než může být kráva účinně inseminována.

Monitorování a hlášení telení

Systém Track a))) Cow má velice přesný systém upozornění na telení. Upozornění bylo vyvinuto pro zvířata s vysokým rizikem např. obtížných telení (tzv. dystokií), dvojčat, krav s anamnézou těžkých porodů, nemocných, starých a tlustých krav.

Včasné varování má mnoho výhod a umožňuje profesionálnímu týmu farmy poskytovat odpověď v reálném čase a okamžitě léčit jak krávy, tak tele, které se mohou nacházet v nouzi. Výstraha také zajišťuje dostatek času na přípravu porodního kotce a převedení krávy do něj před otelením, což v praxi snižuje úmrtnost krav a telat.

Sledování příjmu krmiva v reálném čase

Track a)) Cow technologie sledování příjmu krmiva v reálném čase umožňuje rychlé rozhodování, včasné řešení problémů a předcházení ztrátám produkce. Na rozdíl od systémů založených na sledování ruminace, které používají zpožděný a nepřímý ukazatel, jsou systémy ENGS založeny na sledování chování během krmení, což je přímý ukazatel, který se odehrává před ruminací.

Unikátní zaměření systému na chování příjmu krmiva nabízí výhodu včasné detekce v případech, jako je mastitida, kulhání, gastrointestinální nebo metabolické poruchy. To může zkrátit dobu odezvy a náklady na léčbu, vyhnout se ztrátám produkce a snížit nedobrovolné vyřazení.

Řešení společnosti ENGS jsou plně v souladu s nejvyššími průmyslovými standardy, a co je nejdůležitější - umožňují vám nepřetržitě řídit vaše podnikání vpřed.

Jedinečnost systému od ENGS je v jeho jednoduchosti, přesnosti a spolehlivosti. A pro naše farmáře je zajímavá i cena a rychlost návratnosti investice za pořízení systému.

  • MPC ovládací panel EcoFlow