Masný skot

Masný skot

Řešení monitorování v reálném čase pro stáda masného skotu

Jediné řešení pro monitorování stáda masného skotu ověřené v terénu

Ať už se jedná o plemenná nebo užitková stáda masného skotu, Track a))) Cow poskytuje chovateli přesné, automatické monitorovací funkce, ověřené v terénu na polních datech. Naše jedinečné algoritmy speciálně navržené pro masný skot umožňují optimalizovat efektivitu reprodukce, zdraví a welfare ve stádě. Průkopnická technologie Track a))) Cow je navíc jedinou, která umožňuje sledování stáda masného skotu na neomezenou vzdálenost.

Vysoce přesná detekce říje

Náš monitorovací systém v reálném čase zahrnuje širokou škálu parametrů chování. Track a))) Cow nabízí maximální přesnost v detekci a analýze říjového chování krávy. Toto přesné sledování poskytuje reprodukčnímu technikovi nástroje pro rozhodování, pro přesnější načasování inseminace a vyšší míru zabřezávání. Track a))) Cow nadále sleduje možné projevy říje u již zapuštěných krav, neboť absence říjového chování ukazuje na březost plemenice. Systém identifikuje reprodukční cyklus u krávy určených k zapuštění a umožňuje tak chovateli zlepšovat ukazatele plodnosti pomocí přirozené plemenitby nebo umělé inseminace.

Monitorování zdraví a welfare

Zdravotní problémy, zejména BRD (respirační onemocnění skotu) jsou u masného skotu primární příčinou nemocnosti a úhynů, způsobují značné finanční ztráty a zhoršují welfare zvířat. Klíčem k účinné kontrole BRD je vysoce přesná a včasná identifikace nemocných kusů.

Pro včasné odhalení nemocných zvířat, nebo zvířat s rizikem onemocnění je zde Track a))) Cow upozornění týkající se zdraví a welfare. To pracuje na principu získávání a vyhodnocování širokého spektra různých vzorců chování, včetně příjmu potravy a pití či doby ležení.
Do monitorování chování můžeme zařadit i plemenné býky, aby se včas zachytily problémy, jako je kulhání, které mohou negativně ovlivnit využití býka v přirozené plemenitbě.

Funkce pro plemenné i užitkové chovy

 • Detekce říje
 • Optimální doba inseminace
 • Upozornění na telení
 • Ověření a identifikace březosti
 • Upozornění podezření na zmetání
 • Identifikace jalových krav po připouštěcím období
 • Monitorování krav určených k zapuštění
 • Sledování aktivity a efektivity působení býka
 • Identifikace krav bez reprodukčního cyklu
 • Sledování zdraví telat od narození do odstavu
 • Identifikace zdravotních problémů a respiračních onemocnění (BRD)
 • Sledování sociálního stresu
 • Monitorování příjmu krmiva a vody
 • Detekce kulhání